Valgprogram til KV2021

Folkeskolen

 • Vores folkeskole skal være det første valg for alle børn. Vi skal fortsætte arbejdet med at styrke folkeskolen. Der skal fortsat være nedsat klassekvotient, og ekstra lærerressourcer.

 • Vi vil have fokus på trivsel og arbejdsmiljø i folkeskolen, herunder forbedringer af de fysiske forhold.

 

Unge

 • Der skal være varierede fritidstilbud til de unge, herunder ungehus, fritidsfaciliteter, Ringsted Ungdomsforum (RUF), Ung Ringsted med mere.

 • De unge skal inddrages i det videre arbejde.

 • Det skal være sjovt at være ung i Ringsted.

 

Ældre

 • Der er økonomisk ulighed mellem de ældre. Vi ønsker at mindske uligheden, og vi vil arbejde for at skabe lige muligheder for alle uanset økonomi. Derfor er vi kritiske over for friplejehjem og tilkøbsydelser.

 • Vi vil arbejde for yderligere kvalitet i hjemmeplejen. Både for borgerne og for medarbejderne, bl.a. i selvstyrende teams.

 • Alle ældre skal have et godt liv, uanset om man har behov for pleje.

 

Klima

 • Ringsted skal være en grøn kommune med ambitiøse klimamål. Vi skal have fokus på verdensmålene hele vejen rundt i kommunen.

 • Alle kommunale biler skal være elbiler, alle busser skal være el-busser i fremtiden. Skabe plads til ladestandere på offentlige parkeringsarealer.

 • Fortsat fokus på energibesparelser, grøn energi og grønne løsninger såsom affaldssortering og genanvendelse.

 

Byggeri og bosætning

 • Vi vil have byggeri med omtanke, så vi både får klimavenlige byggerier, og balanceret bosætning med forskelligartet boligudvikling.

 • Der skal mulighed for varierede boformer til alle i kommunen, med nytænkning på boligområdet.

 • Vi skal indtænke pasningstilbud i de nye boligområder, så vi får sikret fremtidens pasningsbehov.

 

Beskæftigelse

 • Vi ønsker en beskæftigelsespolitik med borgeren i centrum.

 • Vi vil blive bedre til at opkvalificere de ledige til de jobåbninger der er.

 • Vi vil tiltrække videns- og industriarbejdspladser til kommunen.