Socialdemokratiet i Ringsted For alle - også dig!

Mød vores politikere

Vores mærkesager

/

Nyheder

Debatmøde om Ringsted Forsynings arbejde

Debatmøde om Ringsted Forsynings arbejde

Partiforeningen afholder debatmøde om Ringsted Forsynings arbejde. Mødet afholdes mandag d. 3. juni hos NNF Østre Parkvej 2G i Ringsed. Vi starter med grill-pølser kl. 1800 og selve mødet starter i forlængelse heraf. Direktør Janne Hansen giver et oplæg om forsyningens arbejde omkring separatkloakering, klimatilpasning, spildevandsplanen, nyt fjernvarmeværk i Benløse og andre områder. Det bliver en spændende aften, hvor det giver mulighed for at spørge ind til status nye såvel som de igangværende projekter. 

Debatmøde om Frivillighed

Debatmøde om Frivillighed

Partiforeningen afholder lørdag d. 6. april 2024 et brunch- og debatmøde for medlemmer. Frivillighed i Ringsted er emnet med deltagelse af ekstern oplægsholder. Vi starter med brunch kl. 1000 - hvorefter der vil være oplæg efterfulgt af fælles drøftelse om emnet. Inviter meget gerne en gæst med til mødet.  Efter debatmødet giver byrådsgruppen en orientering om opstarten på budget 2025 - og her vil det være muligt at komme med gode indspark til det kommende budget. Dette møde varer ca. 1 time.  Mødet holdes i lokalerne ved NNF, Østre Parkvej 2g, 4100 Ringsted  

Generalforsamling

Generalforsamling

Ringsted partiforening afholder generalforsamling lørdag d. 24. februar 2024 kl. 0930 i lokalerne hos 3f, Vibevej 12, 4100 Ringsted. Dagsorden er udsendt til alle medlemmerne via vores medlemsblad ROSEN.  Så hvis du som medlem har interesse og lyst til at give dine holdninger til kende organisatorisk - så mød op og deltag. Der serveres morgenmad kl. 0900 og vi slutter af med smørrebrød.  Vel mødt til alle medlemmer. 

Næste arrangementer

Klima Pixi

Vil du være med

Du kan hjælpe til i vores valgkamp på mange forskellige måder. Der er brug for alle, der har lyst, hvad end du foretrækker at brygge kaffe, dele foldere ud, debattere på nettet eller hverve nye medlemmer. Der er masser af opgaver, som du kan hjælpe med.