ÆNDRING af lokation: Debatmøde om Ringsted Forsynings arbejde

ÆNDRING af lokation:
Debatmødet er flyttet til 3f, Vibevej 12 i Ringsted grundet særlige omstændigheder.

Partiforeningen afholder debatmøde om Ringsted Forsynings arbejde. Mødet afholdes mandag d. 3. juni hos NNF Østre Parkvej 2G i Ringsed. Vi starter med grill-pølser kl. 1800 og selve mødet starter i forlængelse heraf. Direktør Janne Hansen giver et oplæg om forsyningens arbejde omkring separatkloakering, klimatilpasning, spildevandsplanen, nyt fjernvarmeværk i Benløse og andre områder. Det bliver en spændende aften, hvor det giver mulighed for at spørge ind til status nye såvel som de igangværende projekter.