Efter partiforeningens generalforsamling ser bestyrelsen således ud:

Formand Svend-Erik Jakobsen


Næstformand Lisbeth K. Andersen


Kasserer Benny Christensen


Medlem Eilif Ahm-Petersen


Medlem Daniel Anshøj


Medlem Anders Mortensen


Medlem John Fobian-Madsen


Medlem Valentin Andersen


Medlem Mette Ahm-Petersen


Medlem Therese Bille Kristensen


Suppleant Mette Lundgaard Hansen


Suppleant Anja Resen